10 Mart 2013 Pazar

DUYURU VE ÇAĞRI; 100 YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU

10.03.2013 pazar


100.YIL,ÇİĞDEM, ÇUKURAMBAR VE KIZILIRMAK                               Mahalleleri 
Sayın; Muhtarları,  Site Yöneticileri ve Sakinleri            10.03.2013
                                                                               
Bildiğiniz gibi, Birlik Parkımızın  mevcut konumun korunması için bir yılı aşan bir süredir mücadele etmekteyiz. 2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararla parkımızın  büyük bir bölümü konut+ticaret alanına dönüştürülmeye çalışılmıştı. Bölge sakinlerinin destekleri ile karşı bir mücadele verilerek, hem kamuoyu oluşturulmuş hem  de hukuksal zeminde davalar açılması sağlanmış ve 18.07.2012 tarihli mahkeme kararı ile yapılmak istenen düzenlemenin iptali sağlanmıştır. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 14.12.2012 tarihinde; mahkeme kararını da boşa çıkaracak bir anlayışla parkımızı ve bölgedeki üç küçük parkı ve bir kısım yeşil alanın da içinde bulunduğu bölgeyi kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi ilan ederek parkın önemli bir bölümünü ticaret+konut alanına  dönüştürülmesini içeren 1/5000 ve 1/1000’lik uygulama imar planlarının yapılmasına karar vermiş ve ilgili planları 18.01.2013 tarihinde  askıya çıkartmıştır. Askı sürecinde; ilgili planlara ve kararlara yaklaşık beş bin bölge sakini itiraz etmiştir.
                Sayın komşularımız, yukarıda anlatmaya çalıştığımız gelişmeler için başvurulan hukuksal yolların ve açılan davaların bedelleri bugüne değin iki sitenin katkısıyla karşılanmıştır. Bu siteler; Me-Ko Sitesi ve Birlik Sitesidir. 2012 yılında başlatılan hukuksal süreçte; diğer sitelerin yöneticilerine yapılan çağrılar ve gerçekleştirilen toplantılarda bu sürece ekonomik olarak katkı sunmaları istenmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Birinci dava sürecinin külfeti söz konusu iki site tarafından karşılanmıştır. Ancak yeni alınan üç değişik karar için, Mart ayının 17’sine kadar üç ayrı davanın açılması gerekmektedir. Bu durumu görüşmek için  06.03.2013 tarihinde on yedi site yönetimine toplantı yapılması için çağrı yapılmış, bu çağrıya dört site yönetimi  uyarak toplantıya gelmişlerdir. Diğer site yönetimlerinden her hangi bir katılım söz konusu olmamıştır. Yaşanan bu durum  düşündürücü ve üzüntü vericidir. Birlik Parkı sorunu hepimizin sorunudur. Sorunun çözümü için destek vermek hepimizin birincil görevi olması gerekir.
                06.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz ve dört site  temsilcisi ile Birlik Platformu Üyelerinin de katılmış olduğu toplantıya, avukatımızda katılmış ve olayın gelişimi ve de yaşanabilecek hukuksal süreç hakkında bizleri bilgilendirmiştir. Toplantıda şu sonuçlara varılmıştır.
1)  Kentsel dönüşüm, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan kararları için üç ayrı davanın açılması,
2)  Zaman kazanmak ve olası maliyetleri asgari seviyeye çekebilmek için,  itiraz dilekçesi    vermemiş kişiler üzerinden dava açılması ve itiraz edenlerin davaya sonradan müdahil olması,
3)  Ayrı ayrı sitelerden, itiraz dilekçesi vermemiş yaklaşık on ismin belirlenmesi ve bu on kişi üzerinden davaların açılması,
4)  İtiraz dilekçesi vermemiş değişik sitelerden belirlenecek on kişinin  12.03.2013 tarihine kadar belirlenmesi,
5)  Açılacak üç dava için; mahkemelerin kararları doğrultusunda üç ayrı bilirkişi heyeti oluşturulması ihtimalide düşünülerek , avukatlık ücreti ve dava açma sürecine dönük harçlar da dikkate alınarak toplam maliyetin yaklaşık 20.000.TL olabileceği,
6)  Yargı sürecindeki maliyetlerin karşılanması için bölge sakinlerinin kendi site yönetimleri aracılığı ile katkıda bulunması ve bu katkı miktarının daire başı 25 TL olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Değerli bölge sakinleri ve site yöneticileri, sizleri bu konuda duyarlı olmaya ve bu sürece hem fiili olarak hem de mali olarak destek vermeye davet ediyoruz. Vereceğiniz mali destek bölgedeki site yöneticilerimi ve muhtarlarımızın da için de yer aldığı bir komisyon tarafından denetlenecek ve harcama belgeleri tüm sitelerde ilan edilecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen komşularımız, Me-Ko sitesi yönetimine başvurabilir ve topladıkları mali katkıları makbuz karşılığında teslim edebilirler. 15.03.2013 tarihinde akşam saat 6:30 da avukatımızın da katılacağı bir toplantı yapılacaktır. Toplantı yeri; Me-KO Sitesi D-Blok Yönetim dairesidir.Tüm Muhtarlarımızı, komşularımızı ve site yöneticilerimizi toplantıya bekliyoruz.
Duyarlılığınızı bekliyor saygılarımızı sunuyoruz.
100.YIL BİRLİK PARKI PLATFORMU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder