2 Ekim 2012 Salı

ANKARA "BİRLİK PARKI" HALKINDIR!

ANKARA "BİRLİK PARKI" HALKINDIR!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı "İşci Blokları Mahallesi’ndeki BİRLİK PARKI" ile ilgili olarak, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 15. İdare Mahkemesinde açtığı plan iptali davası sonuçlandı. 
İlgili Mahkemenin 2012/233 ESAS  ve 2012/1197 sayılı KARARI  ile; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2011 tarih ve 3438 sayılı kararıyla yapılan plan değişikliği  hukuka uyarlık bulunmadığı ve kamu yararı gözetilmediği gerekçesiyle, 18.07.2012 tarihinde  kararın tebliğini izleyen günden itibaren  30 gün içinde DANIŞTAY’a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile iptal edildi. 
Bu kararla Birlik Parkındaki yapılaşma şimdilik durdurulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder